ZAKLADAJÚCI UMELCI

Juraj Čutek
Juraj-Cutek-portretNarodil sa 28. 2. 1957 v Žiline. Jeho otec Anton Čutek bol významný sochár-príslušník skupiny M. Galandu. V Bratislave vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu pod vedením prof. Korkoša. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe, kde študoval u prof. Malejovského a taktiež navštevoval prednášky prof. Svobodu. Po absolvovaní školy pracuje v Bratislave ako výtvarník v slobodnom povolaní. Vo svojom ateliéri sa venuje atypickým interiérom, drevenej komornej i monumentálnej plastike. Výrazne autorské diela vystavuje okrem Slovenska a Čiech aj vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Izraeli. Bol členom združena Gerulata a je zakladajúcim členom spoločnosti Spectrum ART a mnohých sochárskych sympózií.
www.cutek.sk

Ivan Pavle
Ivan-Pavle-portretNarodil sa 8. 3. 1955 v Galante. Neskôr sa presťahoval do Prievidze. V mladosti ho skôr priťahovala technika a tak vyštudoval strednú elektrotechnickú školu, avšak po maturite sa jednoznačne rozhodol pre umenie. V roku 1975 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení do ateliéru monumentálnej maľby doc. Castiglioneho a Vychlopena. Absolvoval v roku 1981 a odvtedy sa ako výtvarník v slobodmom povolaní zaoberá maľbou, kresbou, grafikou ale i plastikou. Ako výtvarník bolo ocenený mnohými vyznamenaniami. Zúčastňuje sa tvorivých sympózií (Cagnes-sur–Mér 1989) a výstav doma i v zahraničí. Jeho práce boli prezentované v Poľsku, Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Francúzku, Taliansku, ale i v USA. Monumentálne i komorné diela sú zastúpené v mnohých galériách ale i súkromných zbierkach.
www.ivanpavle.sk

Rasťo Trizma
Rasto-Trizma-portretNarodil sa 2. 6.1959 v Bratislave. Jeho tvorbu primárne formovala Stredná umelecko-priemyslová škola v Bratislave, ktorú navštevoval v rokoch 1974-1978. V roku 1978 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na sochárske oddelenie u prof. Pribiša a prof. Kulicha. Po skončení štúdia venuje sa najmã komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve i kove, kresbe, maľbe, šperku i atypickému mobiliáru. Od roku 1994 pôsobí ako pedagóg na pretransformovanej VŠVU v Bratislave. Zúčastňuje sa mnohých sympózií, je aktívny v rámci sochárskej katedry ale i rôznych výtvarných združení. Vystavoval okrem domácej pôdy aj v Nemecku, Poľsku, Anglicku, Francúzsku, Švajčiarsku. Svoj súkromný ateliér má v Bratislave.

Júlia Sabová
Julka-SabovaNarodila sa 10.1.1958 v Žiline. Rodina sa neskôr presťahovala do Bratislavy, kde v roku 1973-1977 navštevovala autorka Strednú umelecko-priemyslovú šklolu, oddelenie textilu.V roku 1977 bola prijatá na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru pre textilnú tvorbu u prof. Antalovej a Lehotskej. Popri materských povinnostiach po absolvovaní školy sa venuje textilnej voľnej i úžitkovej tvorbe. Realizuje textilné objekty, módny dizajn ale aj textilné doplnky a šperk. V rámci Slovenska i Čiech je často delegovaná ako expert, či porotkyňa v rôznych módnych súťažiach a textilných sympóziách. Od roku 1994 pôsobí aj ako pedagóg na VŠVU. Okrem domácej pôdy vystavovala v Poľsku, Bielorusku, Rumunsku, Nemecku. Absolvovala stáže v USA a Nórsku.
www.juliasabova.sk

Fedor Nemec
_DSC0107-kopie2Narodil sa 20. 9.1956 v Bratislave. Strednú umelecko-priemyslovú školu absolvoval vo svojom rodnom meste v roku 1976 na oddelení fotografie u prof. Tomíka. Svoj talent neskôr rozvíjal na oddelení fotografie Filmovej fakulty muzických umení v Prahe u prof. Šmoka. Ako odchovanec FAMU sa venuje v 80-tych rokoch hlavne úžitkovej fotografii, móde, ale i voľnej umeleckej fotografii.V Bratislave zakladá PHOTO DESIGN STUDIO, ktoré v tom čase patrilo medzi špičkové výtvarné dielne. Vystavoval prakticky od strednej školy, ako výrazný talent. Po mnohých oceneniach získaných na Slovensku a v Čechách vystavuje v Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku i USA. Svoje expresívne ladené, osobité výtvarné diela vystavuje aj vo vlastnej galérii.

Vladimír Oravec
Vlado-OravecNarodil sa 22.11.1952 v Bratislave. Tu aj navštevuje Strednú umelecko-priemyslovú školu, ktorá je v tom čase liahňou kvalitných výtvarníkov. V roku 1973 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú do Prahy k prof. Eckertovi, na oddelenie keramiky. Školu absolvoval v roku 1979. V roku 1981 sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pôsobí dodnes. Vo svojom ateliéri venuje sa úžitkovej keramike, sochárstvu, komornej ale i monumentálnej plastike z keramického, resp. terrakotového materiálu. Jeho exteriérové diela, fontány a reliéfy ale i drobné komorné dielka využívajú čaro pálenej hliny v kombinácii s inými materiálmi. Zúčastňuje sa mnohých sympózií a za svoju výrazne netradičnú tvorbu je často i odmeňovaný cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglicku, Nemecku

Róbert (Viktor) Němeček
Robert-Nemecek-portretNarodil sa 8.3.1957 v Bratislave, kde aj absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu, odbor úžitková grafika. Po skončení strednej školy bol v roku 1977 prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na odbor interiérovej architektúry a výstavníctva k prof. Vilhanovi a prof. Kuzmovi. Štúdium na akademickej pôde vyžadovalo i bohatšiu výtvarnú prípravu a tak mal možnosť spolupracovať s oddelením monumentálnej maľby i sochárstva. Po absolvovaní školy sa krátko venoval interiérovej tvorbe a výstavníctvu, ale po roku 1986 sa vrátil k pôvodnej profesii – úžitkovej grafike. Najprv ako člen PHOTO DESIGN STUDIA, no neskôr zakladá vlastné štúdio NDS. Neustály kontakt s kolegami výtvarníkmi ho v roku 2004 doviedol k samostatnej maliarskej tvorbe. Svoje hravé a plnokrvné abstraktné obrazy vystavuje doma i v zahraničí.