2009

Krst knihy Rudolfa Schustera

Prijatie Thajskej delegácíe pri príležitosti príprav výstavy Ivana Pavleho v Thajsku

VI.ročník folklórneho festivalu Štiavnický Tajch 2009

Účasť na 44. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2009

Účasť na Folklórnom festivale Východná 2009

Návšteva komorného koncertu Paľa Hammela – Divná pani v Banskej Štiavnici 20. 8. 2009

Vianočné posedenie v Štefánke