SPRIAZNENÍ UMELCI

Peter Pollág
Peter%20PollagPeter Pollág sa narodil v Levoči 19.2.1958. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii di belle Arti v Perugii. Najväčší vplyv na jeho tvorbu majú majstri štetca ako Želibský, Hložník a Brunovský. Neskôr ako asistent na Vysokej škole absolvoval pracovné stáže v Paríži, v San Fernando a Madride. Autor patrí k profilovým postavám súčasného slovenského maliarstva. Škála jeho námetov siaha od mytologických metafor, cez novú interpretáciu biblických motívov a historických a literárnych príbehov. Často cestuje, aby svet jeho maľby vstrebal podnety nielen z domácich ale aj mimoeópskych kultúrnych tradícií najmä z Číny a Afriky. Okrem maľby zaoberá sa aj kresbou, knižnou ilustráciou, grafikou i plastikou. Peter Pollág je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení (naposled Krištáľové krídlo). Vystavoval prakticky na všetkých kontinentoch. Peter je konškolákom a generačným kolegom viacerých umelcov Spectrum ART.

František Lipták
LiptakNarodil sa v roku 1962 v Spišskej Sobote. Detstvo prežil v Poprade. Vyštudoval SŠUP v Košiciach, odbor grafika a neskôr Vysokú školu muzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografia u prof. Ladislava Vychodila. Od roku 1986 pracoval takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale aj v divadlách v Čechách a Poľsku. Je zakladateľom nezávislej divadelnej spoločnosti Teatro Tatro. Vytvoril niekoľko úspešných inscenácií doma i v zahraničí. Venuje sa aj filmovej scéne, kde ako výtvarník spolupracuje s mnohými významnými režisérmi slovenskej kinematografie 90-tych rokov. Okrem scénografie, kostýmovej a plagátovej tvorby a ilustrácii venuje sa aj voľnej komornej maľbe, kde je známy svojou atypickou figuratívnosťou na pozadí rozprávkových krajiniek. Jednoduché príbehy, či momenty zo života zachytáva s ironizujúcim nadhľadom. Svoje atypické maľby vystavoval v Bratislave, Zakopanom, Prahe, Viedni, Vancouvri, Hannoveri i Paríži, kde vystavoval spolu s Jurajom Čutekom.

Oto Bachorík
Oto%20BachorikNarodil sa v roku 26.3.1959 v Bratislave do umeleckej rodiny. Jeho otec je grafický výtvarník a mama textilná výtvarníčka. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na SŠUP v Bratislave v rezbárskom ateliéri Ludwika Korkoša. Neskôr bol prijatý na VŠVU na oddelenie sochárstva u prof. Ladislava Snopeka a Jozefa Poruboviča. Od promócie v roku 1984 je sochárom v slobodnom povolaní, členom Zväzu slovenských výtvarných umení. Jeho manželka Zuzana Rabina je grafička a maliarka. Naturelu Ota Bachoríka vyhovuje atmosféra sypózií, ktorých sa rád zúčastňuje. Pracuje v materiáli kameň, drevo i bronz a veľmi úspešne tieto materiály aj kombinuje. Dôverne rozumie hmote a výtvarne dokonalo reflektuje v materiáli tvar i dušu sochy. Vystavuje doma i v zahraničí, často v tandeme so svojou manželkou, alebo s iným kvalitným maliarom. S Ivanom Pavlem absolvovali vyše 5. spoločných výstav.

Marian Oravec
Oravec%20MarianNarodil sa 22.11.1958 v Bratislave. V rokoch 1974-78 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v rokoch 1978-84, na oddelení knižnej ilustrácie a voľnej grafiky u profesora Albína Brunovského. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii a grafike. Jeho nezameniteľné obrazy sú namaľované s veľkou trpezlivosťou a citom pre detail. Na jednom obraze autor pracuje i niekoľko mesiacov, pričom výsledkom je zväčša dosková maľba s vnútorným dejom, ktorý pripomína obrazy holandských majstrov. Žije a tvorí v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil v zahraničí, najmä v Austrálii. Vystavoval v Bratislave, Splite, Melbourne, Antverpách, Amsterdame a Utrechte. V jeho grafikách a olejomaľbách prevládajú mytologické motívy a výjavy. Väčšinu jeho diel vlastnia súkromní zberatelia. Niektoré jeho grafiky sú vystavené v súkromnej galérii DANUBKA v Bratislave.

Ondrej 4.
Ondrej%204Narodil sa 28. 8. 1975 v Bratislave do umeleckej rodiny otca Ondreja Zimku st., známeho maliara a mamy, polulárnej herečky Milky Zimkovej, ako štvrtý Ondrej v poradí generácie Zimkovcov. Svoj zdedený talent rozvíja na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave, kde maturuje na oddelení kameňosochárstva v roku 1993. V štúdiu pokračuje na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Prof. Jozefa Jankoviča. Vplyv na jeho tvorbu má však aj sochár Andrej Rudavský. V roku 1997 absolvoval štúdijný pobyt na University v Newcastle. Od roku 1999 spolupracuje s Martinom Palom a Stanom Kičom v spoločnom ateliéri Tri kamene. Autor pracuje často s materiálom bronzu a kameňa. Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav a sympózíí. Absolvoval tvorivý pobyt v Cité v Paríži a vystavoval na mnohých spoločných výstavách doma i v zahraničí. Spolu s otcom a sestrou vystavoval v Trnave v Galérii Jána Koniarka a prvú veľkú samostatnú výstavu mal v Múzeu moderného umenia-Danubiana v Bratislave v roku 2005.

Martin Pala
Martin%20PalaMartin Pala sa narodil v roku 1975 v Bratislave. Jeho rodičia sú známymi sklárskymi výtvarníkmi: Štěpán Pala, výtvarník a sochár v odbore skla, žiak profesora Václava Ciglera a Zora Palová, odborníčka na využitie skla v architektúre. Martin Pala zmaturoval v roku 1993 na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Tvarovanie dreva a rezbárstvo u profesora Mariána Mudrocha mu otvorilo cestu k dôslednejšiemu chápaniu možností používaného materiálu. Nasledoval ročný pobyt vo Viedni na Hochschule fűr Angewandte Kunst na oddelení spracovania kovu u profesora Rona Arada. Následne v rokoch 1994 až 1999 vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesora Juraja Meliša. Za jeho odbornou erudíciou stoja sochári Andrej Rudavský a Jozef Jankovič.V roku 1999 založil spolu s priateľom Ondrejom 4. Zimkom a Stanom Kičom sochársky ateliér v priestoroch zlievarne v starom stupavskom mlyne. Spolupráca nášho spoločenstva s formáciou Tri kamene sa datuje od roku 2002.

Alexej Vojtášek
Alexej_Vojtasek_1Narodil sa 13.12. 1952 v Roudnici nad Labem v Čechách. Rodičia pochádzali z Moravy. V roku 1973 ukončil štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave. V rokoch 1974-80 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Albína Brunovského, kde po absolvovaní štúdia krátko pôsobí ako pedagóg . Jeho tvorbu reprezentuje kresba, grafika, ilustrácie, komorná i monumentálna maľba. Vo svojej mezzoabstraktnej tvorbe sa snaží preniknúť pod povrch zobrazovanej skutočnosti meditatívnou interpretáciou námetu, ktorá sa viaže k symbolom dávnych civilizácií. Vytvoril si vlastnú ikonografiu a nový symbolický jazyk spojený s geometrickými znakmi. Pentagramy, štvorce a trojuholníky sa striedajú s mäkkými figuratívnymi tvarmi. Vychádza z filozofie znakov dávnovekých kultúr. Lexo je takpovediac našim stálym blízkym výtvarníkom, so skupinou Spectrum ART ho spájajú mnohé spoločné aktivity a výstavy.

Ľudovít Strompach a Šarlota Štrompachová
StrompachovciNarodil sa 9. 4. 1955 v Handlovej v rodine výtvarníkov. Významne pedagogicky pôsobili na Hornej Nitre. Otec sa neskôr venoval reštaurovaniu maľby.Po absolvovaní gymnázia v Prievidzi nastúpil 2-ročnú vojenskú službu. Po jej ukončení pracoval ako pomocný reštaurátor v Umeleckých remeslách v Bratislave. V rokoch 1980 – 1986 študoval na VŠVU v Bratislave, na katedre reštaurovania maľby u doc. I. Mészarošovej a prof. V. Úradníčka. Po jej absolvovaní pracuje v slobodnom povolaní. Žije a tvorí v Bratislave so svojou manželkou Šarlotou Štrompachovou, narodenou 25. 2. 1960 v Bratislave. V rokoch 1975 – 1979 študovala na SŠUP v Bratislave, odbor drevorezba. V rokoch 1980 – 86 na VŠVU v Bratislave, odbor reštaurovanie výtvarných diel – maľba.V súčastnej dobe sa manželia venujú reštaurátorskej a výtvarnej tvorbe v spoločnom ateliéri v Bratislave. Pre spoločnosť Spectrum ART reštaurovali mnohé umelecké diela.

Daniel Hevier
hevier-portretDaniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Prievidzi. Je uznávaný slovenský básnik, prozaik, dramatik, scénárista a textár. Po maturite v roku 1974 vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdií pracoval ako redaktor literárnej redakcie Československého rozhlasu. Neskôr bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Po roku 1989 sa stal šéfredaktorom v Mladých Letách a od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi. Toto vydavateľstvo vydalo už vyše 100 titulov. Je priekopníkom tvorivého písania, pracuje s mládežou, vedie mnohé workshopy, píše poéziu, prózu, eseje, rozprávky a preklady. So spoločenstvom Spectrum Art sa stretol prostrednícvom textov ku knihe Ivana Pavleho a Juraja Čuteka.

Milan Lukáč
Milan%20Lukac%20portret%202Narodil sa v roku 1962. V rokoch 1981- 87 študoval na VŠVU v Bratislave sochárstvo u prof. J. Kulicha a L. Snopeka a v rokoch 1985- 86 na École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži u prof. Jeana Cardota. Od roku 1990 pôsobí ako docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe a grafike. V roku 1998 získal cenu: Prix-Itinéraire v Salon Levallois . V roku 1990 získal cenu Akadémie výtvarných umení Francúzskeho inštitútu v Paríži. Tvorba Milana Lukáča vychádza z moderných tradícií pop artového objektu. Zo sochárskych materiálov rád používa najmä kov a drevo, najčastejšie však robí objekty kombinované z rôznych materiálov, najmä kusov kovového šrotu.

Viťo Bojňanský
Bojnansky%20portretNarodil sa roku 1962 v Bratislave. Študoval drevorezbu na Strednej umelecko-priemyslovej škole (1977-81) a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave /1981-87/. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu a maľbe. Zo sochárskych materiálov používa drevo /kolorované/, kameň, kov, odlieva do bronzu. Zúčastnil sa na viacerých sochárskych sympóziách a v rokoch 1999, 2001, 2004 tvorivý pobyt v Paríži CIDA. Socha ako obraz, obraz ako socha. Aj takto by sme mohli v krátkosti charakterizovať tvorbu Viťa Bojňanského. Pretože napriek tomu, že je školením sochár, maľba si našla rovnocenné miesto v jeho tvorbe. Ak väčšina umelcov hľadá cestu z plochy do priestoru, u Viťa Bojňanského je tomu naopak. Pokúša sa vlastne o ten náročnejší proces – priestorové kvality modifikovať do plochy.

Štefan Polák
Stefan_PolakAkademický maliar Štefan Polák sa narodil v roku 1952 v Partizánskom /Baťovany/. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u prof. L. Černického a doc. F. Gajdoša. Počas svojho pedagogického pôsobenia na maliarskej katedre VŠVU (1979-1986) absolvoval ako štipendista francúzskej vlády študijný pobyt na École Internationale des Arts Décoratifs v paríži. Tento šesťmesačný pobyt v “mekke” umenia mu umožnil rozšíriť a prehĺbiť svoje profesionálne znalosti o francúzskom i svetovom výtvarnom umení. Polákovi Francúzsko učarovalo a po roku 1989 sa opakovane vracia do svojej zamilovanej krajiny.

Stanislav Kiča
Stanko-Kica-PortretStanislav Kiča sa narodil v roku 1981 v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, ktorú realizuje v ateliéri Tri kamene. Je členom Spolku výtvarníkov Slovenska a vystavoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí. V roku 2012 realizoval monumentálne súsošie Jána Palárika v jeho rodisku Raková. Pracuje predovšetkým s kovom, ktorý reže, seká, zvára, odlieva, patinuje i cizeluje a často ho spája v nezvyčajných kombináciách s prírodným, len hrubo opracovaným kameňom. Trojrozmernú a otvorenú priestorovú kompozíciu svojich komorných plastík autor v poslednom čase často premieta do podoby reliéfneho sochárskeho „obrazu“, keď v širokom ráme vytvára uzavretý priestor ako scénu, na ktorej sa odohrávajú jeho čarovné príbehy.

Katarína Vavrová
Vavrova-fotkaKatarína VAVROVÁ sa narodila v roku 1964. V rokoch 1979 -1983 študovala grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. V roku 1990 ukončila štúdium knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Albína Brunovského a Karola Ondreičku. Venuje sa voľnej grafike, exlibrisu, maľbe a kresbe. Svetu Kataríny Vavrovej dominuje žena, ktorá je jeho náplňou a podstatou. Raz sa stretávame so ženou krehkou a jemnou, inokedy zase dominantnou a suverénnou alebo mĺkvou a melancholickou. Autorka pohotovo vyberá zo studnice svojich snov a spomienok.To sú tie magické atribúty, dotvárajúce atmosféru inšpiratívneho sveta, akejsi rozprávkovej trinástej komnaty, kde sa dejú veci nevšedné. Tvorí v oblastiach klasických maliarských techník na papieri, grafike a digitálnej tlači.