2002 – 1999

Výstava na 11, Medzinárodnom veľtrhu v Monaku 1999 -samostatný pavilón

Výstava na 12. Medzinárodnom veľtrhu v Monaku 2000 -samostatný pavilón

Výstava Juraja Čuteka v Divadle Bolka Polívky v Brne 22. 1. – 22. 2. 2000

Výstava na 13. Medzinárodnom veľtrhu v Monaku 2001-samostatný pavilón

VýstavaIvana Pavleho a Juraja Čuteka v Divadle bez zábradlí v Prahe 18. 2. – 18. 3. 2001

Výstava obrazy a sochy KONVERGENCIE, Bratislava Klarisky, 23. 6. 2001

Večera na Bratislavskom hrade pri príležitosti privítania J.V. princa Alberta 28. 5. 2002

Slávnostné otvorenie klubu pri príležitosti návštevy J.V. princa Alberta Grimaldi, 28. 5. 2002

Udelenie Čestného občianstva Banskej Štiavnice J.V. princovi Albertovi 29. 5. 2002

Pravidelné utorkové stretnutia umeleckej rady Spectrum ART

Ústredný pavilón usporiadateľa na 14. Medzinárodnom veĺtrhu v Monaku 2002

Výstava na II. Medzinárodnom veľtrhu umenia a starožitností Monte Carlo 2002

Účasť na veľtrhoch Kunst RAI Amsterdam, Holandsko 2001, 2002