KLUB S.A.M.C.

Klub S.A.M.C. bol založený dňa 28. 5. 2002 pri príležitosti príchodu jeho výsosti dedičného princa Alberta Grimaldi, ktorý tento klub aj slávnostne otvoril. Členstvo v klube podlieha prísnemu výberu, pričom členov navrhuje a prijíma umelecká rada. Klub S.A.M.C. združuje vo svojich radoch sympatizantov, priateľov a priaznivcov spoločnosti Spectrum ART. Klub poriada rôzne spoločenské podujatia pričom využíva vlastné priestory v Bratislave: Bilardový klub Panská 4 a Kaviareň Štefánka. Klub má za sebou i mnohé akcie mimo Bratislavy, hlavne v Banskej Štiavnici a Košiciach. Prezidentom klubu je Kamil Peteraj a prvým čestným členom klubu je Rudolf Schuster. Čestné členstvo ďalej okrem princa Alberta Grimaldi prijali aj J.E. Stefan Valéry, Predseda parlamentu Monackého kniežactva a J.E. Christina Noghés-Menio, Generálna honorárna konzulka SR v Monackom kniežactve, ako aj ďaľší členovia delegácie – najvyšší predstavitelia Monackého kniežactva. Ďaľšími čestnými členmi klubu sú: Jozef Klimko, Tibor Bartfay, Arpád Račko, Ján Kulich, Ignác Bizmayer, Janko Petrenka, Ján Palovič, Juraj Pecník, Juraj Kubánka, Štefan Nosáľ, Palo Hammel.

Otvorenie-klubu-1
Slávnostné otvorenie Klubu S.A.M.C. 28. 5. 2002, pri príležitosti príchodu J.V. princa Alberta Grimaldi. Zľava: I. Pavle, K. Peteraj, R. Trizma, V. Oravec, D. Kollár, J.E. R. Schuster, R. Němeček, J.V. Albert Grimaldi, J. Čutek, F. Nemec, J. Sabová

2-stretnutie-Albert
Druhé neformálne stretnutie s J.V. princom Albertom Grimaldi za prítomnosti J.E. generálnej konzulky SR Cristiny Noges-Menio, pri príležitosti prevzatia ceny EKOTOPFILM 2006

Prezident klubu S.A.M.C. Kamil Peteraj
Kamil-Peteraj Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. V roku 1964 absolvoval štúdium hry na husliach na Konzervatóriu v Bratislave a v roku 1970 štúdium divadelnej dramaturgie na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1970 -1980 bol dramaturgom spevohry Novej Scény a od roku 1980 je v slobodnom povolaní. Venuje sa básnickej tvorbe, ale všeobecne je známy vďaka textom populárnych piesní osemdesiatych a deväťdesiatych rokov pre Pala Hammela, Mariána Vargu, Mariku Gombitovú, Miroslava Žbirku a Roba Grigorova. Svoju prvú báseň uverejnil v roku 1964 a o rok neskôr debutoval zbierkou “Sad zimných vtákov” Okrem poézie venuje sa aj filmu, muzikálu a prekladom. Krátko pôsobil ako kreatívny riaditeľ v reklame. Za svoje básnické zbierky a texty piesní získal množstvo ocenení. V spoločenstve Spektrum ART pôsobí ako prezident klubu S.A.M.C.

Prvý čestný člen klubu S.A.M.C. J.E., Rudolf Schuster
schusterRudolf Schuster sa narodil 4.1.1934 v Medzeve pri Košiciach. Vzdelanie získal v Košiciach, kde vyštudoval SPŠS a v roku 1959 pokračuje v štúdiu na SVŠT v Bratislave, na odbore staviteľstvo. Neskôr pokračoval na Baníckej fakulte SVŠT v Košiciach, kde ukončil ašpirantúru a získal titul CSc. Pracovnú kariéru započal v Bratislave, no neskôr pracuje vo Východoslovenských Železiarňach. Politickú kariéru rozvíjal od roku 1974 a v roku 1983 sa stal prvý raz Primátorom Košíc. Po revolúcii 1989 bol predsedom Slovenskej národnej rady, veľvyslanec ČSFR v Kanade, pracoval na MNZV v Bratislave. V rokoch 1994-1999 pôsobí po druhý raz ako primátor Košíc a zároveň ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. V priamych voľbách bol v roku 1999 zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Je čestným občanom mnohých európskych miest a Dr. Honoris Causa mnohých univerzít. Rudolf Schuster sa venuje histórii, spisovateľskej činnosti, cestovateľstvu, zbieraniu technických starožitností, dokumentaristike, fotografovaniu a filmovaniu. Čestné členstvo klubu S.A.M.C. prijal v roku 2002 ako prvý. Jeho bohaté skúsenosti ako aj osobná charizma je prínosom pre klub.

Tibor Bártfay-doajén skupiny
Tibor-Bartfay-portretNarodil sa 12. mája 1922 v Nitre v sochárskej rodine. Na slovenskú scénu výtvarného umenia vstúpil začiatkom päťdesiatych rokov a svojou tvorbou sa prihlásil k modernému proeurópskemu sochárstvu. Je jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov, ktorého tvorba výrazne zaujala aj v zahraničí. Vystavoval doma, ale i v Českej republike, Nemecku, Egypte, Francúzsku a v USA. Jeho sochársky rukopis je národne slovenský, ale zároveň zrozumiteľne svetový. Od roku 1973 mu patrí Cena Cypriána Majerníka. Od roku 1997 je uvedený na zozname najvýznamnejších osobností svetovej kultúry a umenia. V roku 1985 získal Cenu UNESCO a v roku 1986 Medailu svetovej rady mieru. Pri príležitosti jeho sedemdesiatín v roku 1992 mu prezident SR udelil Kríž prezidenta SR I. stupňa. Doajénom spoločnosti Spectrum ART sa stal na základe všeobecného uznania jeho ľudských i umeleckých kvalít.

J.V. knieža Albert II. Grimaldi-čestný člen klubu S.A.M.C.
Prince_Albert_of_MonacoNarodil sa 14. 3.1958 v Palais Princier v Monaku. Je synom kniežaťa Rainiera III. a Grace Kelly. Má dve sestry: Caroline, princeznú Hanover a princeznú Stéphanie. Po absolvovaní strednej školy v roku 1976 krátko pôsobil v New Hampshire a neskôr v roku 1977 sa zapísal na Amherst College v Massachusetts, USA. Počas prázdnin na univerzite cestoval naprieč Európy i Blízkym východom, bol nadšeným športovcom, zúčastnil sa výmenného programu s Univerzitou v Bristole. V roku 1982 zomrela pri tragickej autonehode jeho mama, princezná Grace. Je členom olympijského výboru od r. 1985. Jeho športové aktivity vyústili do účasti na zimných olympijských hrách ako člen tímu bobystov. Zúčastnil sa expedície na Severný pól, je podpredsedom americkej charitatívnej spoločnosti založenej jeho mamou, princeznou Grace. Dňa 31. marca 2005 prevzal povinnosti svojho otca, kôli jeho zlému zdravotnému stavu a po korunovácii 19. novembra 2005 sa princ Albert stal panovníkom Monaka. Ako knieža Albert II. pokračuje v politike svojho otca, je členom Svetového ekonomického fóra. V roku 2006 vytvoril Albert II. nadácie, ktoré podporujú trvalo udržateľné podmienky na Zemi v oblasti klímy, zdrojov energie, biodiverzity a vodných zdrojov. Za svoju činnosť v oblasti environmentalistiky bol ocenený v roku 1996 cenou Eagle v USA a v roku 2009 cenou Rogera Revella. Knieža Albert II okrem mnohých štátnických aktivít je aj členom delegácie za Monako pri OSN, je prezidentom Červého Kríža v Monaku a Predsedom mnohých športových organizácií. Podporuje umelcov a umenie a zúčastňuje sa mnohých charitatívnych podujatí a prakticky všetky dôležité podujatia na území Monaka sa dejú pod jeho záštitou. So slovenským umením sa stretol po prvý krát na 11. Medzinárodnom veľtrhu umenia v roku 1999. Je veľkým priaznivcom Slovenska, čo potvrdil pri svojej prvej návšteve Slovenska v roku 2002. Čestné členstvo klubu S.A.M.C prijal počas svojej prvej návštevy. Pri svojej druhej návšteve, kedy si prevzal cenu Ekotopfilm 2006, sa s nami opätovne stretol v klube S.A.M.C.

Stéphane Valeri-čestný člen klubu S.A.M.C.
ValeryPredseda Národnej rady Monackého kniežatstva Stéphane Valeri sa narodil 1. marca 1962 v Monaku. Je výrazná politická osobnosť Monaka. Po absolvovaní Monackého Lýcea a štúdiu na Ecole des Hautes Etudes Commerciales v Paríži študuje v USA na Massena High School v Manchestri. Stéphane Valeri je absolventom Európskej školy managementu (EAP) a v roku 1986 založil združenie mládeže Monaka (AJM), ktorej predsedal do roku 1993. V roku 1987 sa stáva námestníkom riaditeľa v Societé des Bains de Mer Monako pre oddelenie predaja a neskôr na oddelení propagácie. Neskôr zakladá komerčnú firmu Promocom a tradíciu Medzinárodných veľtrhov v Monaku.V roku 1988 sa stal najmladším členom Národnej rady, pričom od roku 2003 je Predsedom tejto prestížnej inštitúcie.V roku 1999 sa stal Rytierom rádu sv. Karla a povýšený za dôstojníka. Od roku 2007 je členom predstavenstva nadácie Princa Alberta II. V roku 2010 bol menovaný za člena vlády pre sociálne veci a zdravotníctvo v Monackom kniežatstve. S Dušanom Kollárom sa zoznámil v roku 1998 a výsledkom ich spoločných aktivít bol Slovenský pavilón na 11. medzinárodnom veľtrhu v Monaku. Členstvo v klube prijal pri príležitosti prvej návštevy J.V. princa Alberta II. v Bratislave.

J.E. Cristina Noghés-Menio – čestná členka klubu S.A.M.C.
Noges%20portretCristina Noghés Menio sa narodila 3. decembra 1964 v Turine (Taliansko). Má taliansku a monackú národnosť. Stredoškolské vzdelanie ukončila v Monaku a neskôr študovala na Právnickej fakulte v Nice. V roku 1986 sa vydala za Lionela Noghés Menio a má dcérku Jessiku. Je majiteľkou realitnej agentúry Agence Elite International, členkou Administratívnej Rady Červeného kríža v Monaku a členkou Administratívnej Rady medzinárodnej školy v Monaku.Od roku 1994 je členkou Administratívnej Rady Monackej Asociácie boja proti náhlej smrti a prezidentka Asociácie priateľov Nového Národného Múzea v Monaku. Od 14. decembra 1994 je generálnou honorárnou konzulkou SR v Monackom kniežactve so sídlom v Monaku. J.E. Cristina Noghés-Menio pomáhala pri realizácii všetkých našich projektov na území Monaka a bola prítomná na všetkých výstavách poločnosti Súpectrum ART. Bratislavu a Slovensko navštívila už mnohokrát a je veľkou obdivovateľkou slovenskej krajiny a slovenskej kultúry. Pani Cristina Noghes- Menio nás náhle opustila v roku 2013. Česť jej pamiatke!

Jozef Klimko – čestný člen klubu S.A.M.C.
Josef_KlinkoNarodený v roku 1942 v Prievidzi, kde skončil aj strednú školu. V rokoch 1960-1965 študoval na Právnickej fakulte UK. Je slovenský právnik, pedagóg, pôsobí na katedre právnych dejín Právnickej fakulty UK v Bratislave. V roku 1969 absolvoval študijný pobyt vo Würzburgu. V roku 1975 robil archívny výskum na univerzite v Sorbonne k Parížskej mierovej konferencii z roku 1919. V roku 1991 bol inaugurovaný za profesora. V rokoch 1989-1994 bol prodekanom PF UK a v rokoch 1994-1998 bol veľvyslancom v Rakúsku. Neskôr pracuje na ministerstve zahraničných vecí SR a do roku 2007 ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Rakúsku. J.E. Jozef Klimko ako čestný člen klubu pomáha spoločenstvu ako skúsený starší diplomat.