2011

Koordinačné stretnutie klubu k uvedeniu webovej stránky Spectrum ART, 28. 3. 2011

Výstava Olšany Color 4+4 v Galérii La Femme v Prahe 2011

Krst knihy Rudolfa Schustera – Ľadová krása Grónska, SNM 5. 4. 2011

Príprava programovej štruktúry Vrchárskeho orchestra na rok 2012, apríl 2011

Otvorenie Golf Clubu Scotland, ktorý je súčasťou Vodného sveta pri Prievidzi, 2011

Oslava narodenín Tibora Bartfaya v umelcovom ateliéri, 10. 5. 2011

Výstava fotografa Fedora Nemca v Trnavskej Synagóge

Slávnostné vystúpenie spriazneného folkl. súboru Lúčnica v Istropolise 29. 5. 2011

Vystúpenie Pala Hammela, Sitno, 2. 6. 2011

Vystúpenie SĽUKu – Gašparko, 14. 6. 2011

V.I.P. Vernisáž výstavy Spectrum ART v Galérii SPP 23. 6. 2011

Výstava 15. výtvarníkov Spectrum ART v Galérii SPP, Bratislava 23. 6. 2011

Oslava 40. výročia vzniku ľud. muziky Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu, 9. 7. 2011

Štiavnický šachový festival, 9-17. 7. 2011

Akcia vydávateľstva Perfekt u prezidenta, 12. 7. 2011

Polievanie CD Súboj Primášov v Štiavnici, 9. 7. 2011

VIII. ročník festivalu Štiavnický hudobný tajch v Banskej Štiavnici 24. 7. 2011

Účasť na Folklórnom festivale Očovska hruda v Očovej 12.-13. 8. 2011

Vystúpenie folklórného súboru Lúčnica na Hlavnom námesti v Bratislave, 4.9.2011

Pavol Hammel – The Best Of Nočná galéria Tour, 13. 9. 2011, Klub Babylon, Bratislava

Návšteva Pavla Hammela v Banskej Štiavnici, 7. 10. 2011

Stretnutie umelcov pred odletom do Monaka

Slávnostná recepcia v rámci večera Slovenskej kultúry 10. 11. 2011 v Monaku

Expozícia Spectrum ART v rámci večera Slovenskej kultúry v Monaku, 10. 11. 2011

Vystúpenie folklórného súboru Lúčnica v monackej opere, 10.11.2011

Návšteva vystúpenia Pavla Hammella v Prahe, 15.11.2011

Vystúpenie folklórného súboru Lúčnica v Prahe, 15.11.2011

Stretnutie Lúčnice s ministrom kultúry v Štefánke, 22.11.2011