HOSŤUJÚCI UMELCI

Dano Brogyányi
Daniel_BrogyanyiiNarodil sa 14. augusta 1958 v Nitre. V rokoch 1973-1977 študoval na Strednej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorky Miloty Havránkovej. Neskôr vyštudoval FAMU v Prahe – odbor umelecká fotografia u prof. Jána Šmoka. Vo svojich výtvarných snaženiach ide v šľapajách Andyho Warloha, avšak ako Warhol vnášal do banality vážnosť, tak Brogyányi vnáša do vážnosti humor a satiru. Tématiku pop-artu však posúva a rozvíja pomocou súčasných techník digitálnej fotografie, veľkoplošných printov aj grafickou technikou serigrafie. Má za sebou niekoľko samostatných výstav doma i v zahraničí v Prahe, Viedni, Varšave, Berlíne, Florencii a Paríži.

Peter Trembáč
Peter_TrembacPeter Trembáč sa narodil v novembri roku 1957. Otec, známy popradský maliar čoskoro rozpoznal synov talent. Peter absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Košiciach, odbor grafika, avšak k profesionálnemu maľovaniu sa dostal okľukou kôli jeho povahe, ktorá sa nevedela dobrovoľne „normalizovať“ podľa boľševických vzorov. Ako meteorológ, pravý tatranec a člen horskej služby mal blízko k prírode. Autor ponúka divákom zažité pohľady na krajinu, premietnuté cez dynamickú expresiu a živú farebnosť na plátno. Inokedy abstraktný charakter zmierňuje motívmi ženskej figúry, šašov, vtákov alebo rýb. Vystavoval doma i v zahraničí, hlavne v Belgicku a Holandsku.

Vojtech Farkaš
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vojtech Farkaš sa narodil 22. marca 1953 v Rožnave. Štúdium na SŠUP v Bratislave ukončil maturitou v roku 1972 u profesora L. Korkoša. Štúdium na VŠVU absolvoval v Bratislave v roku 1983 u profesora Jána Kulicha. Venuje sa tvorbe voľnej plastiky, interiérovej a exteriérovej sochárskej tvorbe. Svoje diela predstavil na viacerých výstavách vo Viedni, Berlíne, Paríži, Moskve, Toronte a ďalších metropolách sveta. Svoj pohľad na premeny sveta tlmočí autor jednotlivými priestorovými objektami, pričom využíva materiálový a výrazový kontrast bronzu a kameňa. Autor vo svojom diele akoby predznamenával príchod nového milénia či epochy.

Daniel Bidelnica
Daniel_BidelnicaNarodil sa 16. februára 1957 v Nitre, kde absolvoval LŠU. V roku 1971 bol prijatý na Strednú umelecko-priemyslovú
školu v Bratislave na odbor aranžérstvo pod vedením prof. Filu. Po škole sa nakrátko vracia na LŠU v Nitre, ale už ako pedagóg a v roku 1977 bol prijatý na štúdium monumentálnej maľby na VŠVU v Bratislave do ateliéru prof. E. Lehotskej a Ivana Vychlopena. Daniel Bidelnica je azda mediálne najznámejší výtvarník, ktorý je zároveň výraznou postavou v umeleckej obci. Angažuje sa v spoločenskom živote a nadáciách, je zakladateľom mnohých maliarskych sympózií a členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.

Róbert Hromec
Robert_HromecNarodil sa v roku 1970. Absolvoval štúdiá maľby a grafiky na VŠVU v Bratislave v rokoch 1989 až 1990, neskôr na Pratt Institute a City College a Hunter College v New Yorku. Svoje odborné školenie absolvoval aj na The Slade School of Art v Londýne v roku 1997. Niekoľko rokov pôsobil aj v The Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Napriek evidentnému emocionálnemu náboju je Robert Hromec skôr racionálny maliar. Jeho obrazy pripomínajú reč fantazijného realizmu a kaligrafické znaky evokujúce zázračné príbehy ľudstva. Samostatne vystavoval doma a v zahraničí v Bratislave, Prahe, Zurichu, Geneve, Grazi, Berlíne, Ríme, Marbelle a New Yorku.

Marián Krajčovič
Marian_KrajcovicNarodil sa v roku 1952. V období 1971 až 1974 vystavuje v študentských kluboch Bratislave a Krakove. V osemdesiatych rokoch sa venuje fotografii, vznikajú prvé štrukturálne maľby. V roku 1995 vytvoril dva voľné cykly – Portréty (podľa románu M. Kunderu Nesmrteľnosť) a Katedrály. V roku 1999 cyklus Temps de la ponte. V roku 2000 bol na štúdijnom pobyte vo Francúzsku, kde vznikla séria obrazov Meditterranée. V roku 2010 vzniká cyklus Ľudské interiéry, odkiaľ pochádza aj obraz On the road to you. V súčasnosti sa venuje voľnej maľbe. Jeho kultivovaný prejav v mezzo-abstraktnej až abstraktnej maľbe presviedča o vnútornom bohatstve autora.

Mária Balážová
Maria_BalazovaNarodila sa v roku 1984 v Považskej Bystrici.Je našou najmladšou autorkou. Ukončila školu úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, v odbore výtvarné spracovanie a brúsenie skla, návrhárstvo a dizajn. Venovala sa aj umeleckej fotografii, absolvovala niekoľko výstav ilustrovanej fotografie v Považskej Bystrici. Jej tvorba je spätá so sklom, jeho premenami, gradáciou, i svetelným lomom farebného spektra. V ostatnom čase sa venuje aj abstraktnej maľbe, ktorú tiež determinuje jej svieži nekorigovaný pohľad. Vystavovala na veľvyslanectve vo Washingtone D.C. a pre slovenskú komunitu v Chicagu, ale aj na pôde Slovenskej Sporiteľne v Bratislave.

Jana Brisudová
Brisudova1 Je jedinou súčasnou sochárkou-ženou, (35r.) ktorá realizuje diela v materiáli bronz. Niekoľkoročné štúdium u nestora slovenského sochárstva Tibora Bártfaya sa odzrkadľuje na jej tvorbe, hlavne v modelácii a poctivej výstavbe sochy či reliéfu, v spájaní mytologických tém so súčasným videním, ale aj v poctivom remeselom zvládnutí techológie bronzu. Pracuje už vyše 10 rokov vo vlastnom ateliéri. Sama označuje štýl svojej tvorby za neosecesný. Blízki priatelia ju volajú Galaxia, vraj preto, lebo sa na tento svet pozerá z inej perspektívy, tej vesmírnej. Niekoľkokrát bola ocenená v Taliansku, kde i vystavovala, mala niekoľko autorských výstav, taktiež vystavuje v rámci Spolku výtvarníkov Slovenska. Spoločnosť Spectrum ART podporuje autorku vo výstavnej činnosti (Doba bronzová, Zo zeme zrodené)

Lenka Šimonyiová
Lenka-Simonyiova-portretNarodila sa v roku 1981. Patrí medzi najmladšiu generáciu slovenských sklárov. Študovala v ateliéri skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri skla štyri roky pod vedením Doc. Juraja Gavulu akad. soch. Štúdium ukončila pod vedením Viktora Oravca akad. soch. Vo svoje tvorbe rozvíja tradičnejšie polohy sklárskej plastiky nadväzujúc na tradíciu Cíglerovej školy racionálnej geometrie. Technológia optického brúsenia skla ju núti zbavovať sa formálnych nánosov, preto jej výtvarná reč vychádza z čistých geometrických tvarov, ktoré sa posúvajú ďalej ku kompozícii štruktúr. V týchto sklených kompozíciách vytvára ilúziu reality a odrazu, skutočnosti a snovej vízie, pocitu, atmosféry….

František Bohunický
Frantisek_BohunickyPatrí medzi najmladšiu generáciu našich spriaznených výtvarníkov. Narodil sa 26. 3. 1983 v Bra­ti­slave. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri doc. Jána Hoffstädtetra a prof. Juraja Meliša. Zaoberá sa sochou, objektom a inštaláciami objektov, pričom si vybral azda najnáročnejší spôsob materiálového vyjadrenia – využíva vysoký lesk bronzu v kombinácii s drsnou patinou a kameňom s rôznym povrchom. Jeho sochy navonok pôsobia príliš hmotne, avšak pri bližšom skúmaní objaví sa citlivé zaobchádzanie s detailom a tvarom. Autor vystavuje hlavne v Bratislave a Piešťanoch, na podujatiach „Socha piešťanských parkov“ a „Young Art Show“.

Katarína Alexyová-Fígerová
AlexiovaKatarína Alexyová ­ Fígerová patrí k strednej generácii súčasného lovenského výtvarného umenia. Narodila sav roku 1963 v Bratislave. V roku 1982 ukončila štúdium na SPŠG v Bratislave. Od roku 1982 pracuje ako samostatná grafička. Svoje obrazy, sochy a grafické listy predstavila na niekoľkých samostatných výstavách doma i v zahraničí. Katarína Alexyová ­ Fígerová maľuje ako básnik, ktorý píše básne, alebo skladateľ, ktorý komponuje hudobné skladby. Jej diela pripomínajú bizarné tvary a prvky maliarskej imaginácie či poetického nazerania na svet. Autorka vystavovala v Bratislave, Nitre, Prahe, Českých Budějoviciach, Varšave, Vico del Gar ga no, Lahti a v Montreale.

Júlia Piačková
JuliaPiackovaJúlia Piačková sa narodila 1. januára 1961 v Hlohovci. Vrokoch 1976­1980 absolvovala Strednú priemyselnú školu textilnú v Brne. Potom pôsobila ako textilná dizajnérka v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1981­1987 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení textilu. Po štúdiách začínala ako textilná výtvarníčka pre monumentálnu tvorbu v architektúre v gobelínovej dielni Umeleckých remesiel v Bratislave. V maľbe využíva kombinované techniky ako napríklad olejomaľbu s ambasážou, ale aj akvarel či temperu. V súčasnosti sa venuje maľbe, kresbe, grafike, ex librisu, známkovej tvorbe, ilustrácii, satirickej kresbe, textilnému umeniu i literárnej tvorbe.

Igor Piačka
Piacka-portretIgor Piačka sa narodil 8. októbra 1962 v českom Třebíči. Detstvo prežil vo Vrbovom pri Piešťanoch. V súčasnosti žije a tvorí v Pezinku. V rokoch 1983 až 1989 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského a na Academia Royale des Beaux Arts v belgickom Bruseli. Od roku 1990 do roku 2003 pedagogicky pôsobil na VŠVU, kde viedol kurz figurálnej kresby na katedre grafiky. Umelcom na voľnej nohe je od roku 2003, venuje sa maľbe, grafike, kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Je členom grafickej skupiny G­Bod, Spolku grafikov, Spolku voľných výtvarných umelcov a spolku Hollar. Okrem slovenských a českých miest vystavoval v krajinách takmer celej Európy i vo viacerých štátoch Ázie, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky. Je držiteľom mnohých ocenení.

Miroslav Tomaška
TomaskaMiroslav Tomaška sa narodil 14. marca 1959 v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 1974 študoval na Strednej umelecko­priemyselnej škole v Kremnici na odbore práce s kovom. Remeselnú zručnosť si overil a potvrdil štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde ukončil štúdium v roku 1984. Krátko pôsobil ako pedagóg a neskôr sa venuje sochárstvu, medailérstvu, reštaurátorskej a konzultačnej činnosti pri rekonštrukciách v slobodnom povolaní. Zrealizoval niekoľko reliéfov, súsoší, pamätných tabúľ a portrétnych búst známych osobností (J. Jesenský, A. Dubček, Ľ. Štúr), ako aj monumentálnych realizácií v architektúre. Miroslav Tomaška kráča vlastnou výtvarnou cestou s výrazným zmyslom pre detail.