2004

I. slávnostné Novoročné soiré členov klubu v apartmáne na Panskej 2, Bratislava 7. 1. 2004

Návšteva v ateliéri majstra Kulicha

Návšteva v ateliéri Tibora Bártfaya 9. 5. 2004

Narodeniny Tibora Bártfaya, Banská Štiavnica 15. 5. 2004

Prijatie nových členov klubu a slávnostný obed, Prezidentský palác Bratislava 28. 5. 2004

Ocenenie D. Kollára, J.Petrenku a K. Peteraja Krížom Prezidenta SR II. stupňa 4. 6. 2004

Medzinárodné sympózium drevenej plastiky Banská Štiavnica 2000, 2003, 2004

Výstavná sieň Drevárskej školy v Banskej Štiavnici

Holand art Fair v Haagu, Holandsko 2003, 2004

I.ročník festivalu Štiavnický (rockový) Tajch 2004

Spoločná verejná skúška ĽH Pecníkovci a ĽH Kováčovci v kultúrnom dome Rubigal 2004

Nahrávanie vrchátskeho orchestra – Dolná Mičiná 2004

I. Večer slovenského folklóru-DK Ovsište, Bratislava 2004

Pastierske popoludnie, Banská Štiavnica – Hajloch 17. 8. 2004

Tradičná vianočná kapustnica, Banská Štiavnica 14.12. 2004

Vianoné stretnutie v klube S.A.M.C. 15. 12. 2004